Tippat flak - Carlmans boggi-vagnar

Tippkärra

Tippkärran är försedd med spridarläm och fällbara sidolämmar. Kärran är perfekt när det gäller arbete inom t ex parker, trädgårdar, områden med dålig bärighet samt utfodring. Du kopplar din bakmonterade vinsch till kärran.

Tekniska specifikationer:

Bredd 130cm, längd 304cm, höjd 140cm,

Vikt 250kg

Maxlast 1500kg

Beställningsvara
Pris 55 900:- (ex moms 44 720:-)

Nedsänkt flak - Carlmans boggi-vagnar